1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ประวัติ ร.ร.

จุดเริ่มต้น iDesign ไอดีไซน์

iDesign.ac.th โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ เดิมชื่อว่า Comart.ac.th โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและศิลปะ สาขารัชโยธิน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2545 โดย อ.โทวิทูร และ อ.ตรีชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐวณิช เป็นผู้เริ่มต้นพัฒนาหลักสูตร สอนคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานออกแบบกราฟิค ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ตรง เช่น หลักสูตร Graphic Design, Flash Multimedia จนได้ทำให้ Comart เป็นที่ยอมรับขอบผู้เรียนจำนวนมากๆ และได้รับคำแนะนำต่อเนื่องมาเรื่อยๆ จนต้องขยายสาขาเพื่อรองรับนักเรียนที่มากขึ้น


กระทั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 อ.โท และ อ.ตรี ได้แยกสาขาจากหุ้นส่วนเดิม แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น iDesign ปัจจุบันมี 2 สาขา คือ อนุสาวรีย์ชัยฯ แล รามคำแหง ซึ่งมีการปรับเพิ่มหลักสูตรใหม่ และเพิ่มคุณภาพหลักสูตรเดิม ให้สอดคล้องกับสภาพตลาด และความเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานจากรัฐและเอกชน เป็นจำนวนมาก ที่มีการเซ็นสัญญาอบรมตามกระทรวงฯ ต่างๆ 3 ปีติดต่อกัน

หลักสูตรของ iDesign ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 8 ปี โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนกราฟิก เรียนรู้งานกราฟิกได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น และ ใช้เวลาในการเรียนรู้น้อยลง


จุดเด่นของโรงเรียน iDesign.ac.th คือ เน้นที่เนื้อหาหลักสูตรเป็นสำคัญ ผู้บริหารโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการเรียนการสอนเองด้วย ทำให้สามารถปรับเนื้อหาได้เอง เพิ่มละเอียดต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามประสบการณ์จริง เราให้ความสำคัญกับอาจารย์ผู้สอนเป็นพิเศษ ซึ่งต้องมีประสบการณ์การทำงานโดยตรง และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี เข้าใจง่าย สามารถให้คำปรึกษานักเรียนได้ตลอดเวลา มั่นใจได้ว่า "ทุกคำถาม อาจารย์เรามีคำตอบให้ได้แน่นอน"

อีกทั้งโรงเรียน iDesign.ac.th ยังมีส่วนร่วมในนิตยสารกราฟิก Graphix ทำให้ทีมงานสอนมีประสบการณ์จริง สามารถนำประสบการณ์ที่ได้ มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างละเอียดอีกด้วย


จุดเป้าหมายของโรงเรียน

งานกราฟิกสามารถเป็นได้ทั้งอาชีพ และ งานอดิเรก โรงเรียน iDesign มีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรด้านกราฟิก ให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ สร้างสรรค์ผลงานกราฟิกดีๆ ต่อไป และเป็นอีกหนึ่งแรง ที่จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมงานด้านกราฟิกของประเทศไทย ให้เติบโตทัดเทียมต่างประเทศได้ นำชื่อเสียงสู่ประเทศไทยได้ งานกราฟิกไม่ใช่เรื่องยาก สามารถฝึกฝนได้ ถ้าตั้งใจจริง


iDesign.ac.th : โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก , art , design ด้าน สิ่งพิมพ์ เว็บไซด์ อนิเมชั่น 2 มิติ , 3 มิติ และ มัลติมีเดีย สาขาอนุสาวรีย์ชัย และสาขารามคำแหง เปิดอบรมหลักสูตร Graphic Design Photoshop Illustrator , Web Design Dreamweaver , Flash Multimedia, 3ds Max Animation , สอนเขียนโปรแกรม PHP ASP ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับมืออาชีพ ทุกหลักสูตรได้รับใบประกาศฯ จากกระทรวงศึกษาธิการ จากประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกมากกว่า 10 ปี หลักสูตรทันสมัย มี Workshop ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด อาจารย์ทุกท่าน สอนเข้าใจง่าย เป็นกันเอง และนักเรียนสามารถปรึกษางาน และ Project ได้ตลอดเวลา