1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Adobe Flash CC การสร้างแอนิเมชั่น และมัลติมีเดีย

Adobe Flash Animation


ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน
146 เสาร์ 12 ม.ค.-9 ก.พ. 10.00-17.00 (เต็มวัน) 5,000.- จองที่นั่ง
145 จันทร์ ถึง ศุกร์ 21-25 ม.ค. 10.00-17.00 (เต็มวัน) 5,000.- จองที่นั่ง

รายละเอียด

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานแอนิเมชั่น 2 มิติ และ งานซีดีรอมมัลติมีเดีย สนุกกับการเรียนรู้แอนิเมชั่น การ์ตูน เริ่มตั้งแต่การวาดภาพการ์ตูนด้วย Flash การลงสีแบบต่างๆ จากนั้นเราจะนำการ์ตูนมาสร้างแอนิเมชั่น เช่น การ์ตูนวิ่ง กระพริบตา สามารถนำไปประยุกต์งาน E-Card ได้ จากนั้นเรียนรู้การสร้างงานมัลติมีเดีย การใส่เอฟเฟ็กซ์แบบต่างๆ การใส่เสียง การใส่ไฟล์วิดีโอ และ การเขียนสคริปต์เพื่อโต้ตอบผู้ชม สามารถนำไปสร้างซีดีรอมมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทุกชั่วโมงเรียน ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะกับตัวอย่างงานแอนิเมชั่นแบบต่างๆ เช่น การ์ตูน, เมนูเว็บเพจ, สไลด์โชว์ภาพ, ซีดีรอมมัลติมีเดีย

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3 ช.ม. จำนวน 12 ครั้ง

ค่าอบรม

30 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท

นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 5% จากราคาปกติ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • มีสิทธิ์เรียนทวนฟรี 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

ครั้งที่ 1 ปูพื้นฐานโปรแกรม FLASH

 • แนะนำหลักสูตร และโปรแกรมที่ใช้เรียนทั้งหมด
 • ทำความเข้าใจหลักการทำงานของ Flash
 • ชมผลงานแอนิเมชั่น ที่สร้างจากโปรแกรม Flash
 • การวาดภาพการ์ตูน
 • การลงสีภาพการ์ตูนแบบละเอียด
 • แบบทดสอบ วาดภาพคาแรคเตอร์การ์ตูน

ครั้งที่ 2 การออกแบบหน้าจออินเตอร์เฟส และแทรกภาพบิตแมพ

 • การลงสีส่วนประกอบอินเตอร์เฟส เช่น ปุ่ม แถบเมนู
 • การจัดวางอินเตอร์เฟสแบบต่างๆ
 • การแทรกภาพบิตแมพจาก Photoshop
 • การแก้ไขภาพบิตแมพ การตัดภาพแบ็คกราว
 • แบบทดสอบ ออกแบบอินเทอร์เฟสมัลติมีเดีย

ครั้งที่ 3 การสร้างแอนิเมชั่นแต่ละแบบ

 • การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Frame by Frame
 • แบบทดสอบสร้างแอนิเมชั่น เช่น คนเดิน ฟ้าผ่า หน้าการ์ตูน
 • การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Shape Tween
 • แบบทดสอบสร้างแอนเมชั่น เช่น การ์ตูนพูดได้
 • การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Motion Tween
 • แบบทดสอบสร้างแอนิเมชั่นสไลด์ โชว์

ครั้งที่ 4 การใส่เอฟเฟ็กซ์ภาพ

 • การสร้างแอนิเมชั่นวิ่งตามเส้นพาธ
 • แบบทดสอบสร้างแอนิเมชั่น เช่น รถวิ่ง, ผีเสื้อบิน
 • การสร้างเอฟเฟ็กซ์แอนิเมชั่น Mask
 • ประยุกต์ใช้งาน Mask กับภาพแบบต่างๆ เช่น ไฟสปอร์ตไลท์ , ผิวน้ำ, ภาพลายเส้น
 • แบบทดสอบสร้างแอนิเมชั่นสีเปรย์พ่นเป็นข้อความ, แว่นขยาย

ครั้งที่ 5 การจัดโครงสร้างงานระดับสูงด้วย Symbol

 • เมื่อเราสามารถสร้างแอนิเมชั่นพื้นฐานได้คล่องแล้ว
 • ที่นี้เราสามารถนำแอนิเมชั่นซ้อนกันหลายๆระดับ
 • ข้อแตกต่างระหว่าง Symbol แต่ละแบบ
 • แบบทดสอบสร้างแอนิเมชั่นเอฟเฟ็กซ์ประกอบเว็บไซต์ พร้อมปุ่มคลิกได้

ครั้งที่ 6 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น

 • การวาดภาพตัวการ์ตูน
 • การแบ่งชิ้นส่วน ส่วนประกอบตัวการ์ตูน
 • การสร้าง Motion Tween ส่วนต่างๆ
 • การใช้ Symbol ควบคุมแอนิเมชั่นแต่ละส่วน
 • แบบทดสอบสร้าง E-Card น่ารักๆ

ครั้งที่ 7 การเขียน Action Scripts เบื้องต้น

 • แนะนำภาษา ActionScripts
 • คำสั่งในภาษา ActionScripts ที่มักใช้งานบ่อยๆ
 • ข้อแตกต่างในการใช้สคริปต์ แต่ละแบบ
 • แบบทดสอบสร้าง Photo Album ด้วย Flash พร้อมเปลี่ยนภาพเมาส์น่ารักๆได้ด้วย

ครั้งที่ 8 การใส่เสียง และ การตัดต่อเสียง

 • เริ่มใส่เสียงให้กับมัลติมีเดียกัน
 • แนะนำเว็บไซต์ที่ให้โหลดไฟล์เสียง สำหรับงานมัลติมีเดีย
 • การใส่เสียงปุ่มกด , เสียงดนตรีประกอบ และเสียงเอฟเฟ็กซ์ต่างๆ
 • การใส่สคริปต์ควบคุมเสียง ปรับความดัง เบา
 • แบบทดสอบสร้างไตเติ้ล พร้อมเสียงประกอบ

ครั้งที่ 9 การแทรกไฟล์ VDO และ โครงงาน Multimedia CD

 • แนะนำฟอร์แมตไฟล์วิดีโอ
 • การโอนไฟล์วิดีโอ ใส่ใน Flash
 • การสร้างปุ่มควบคุมการเล่นวิดีโอ เช่น เล่น หยุด
 • การใช้งาน Components
 • เริ่มต้นโครงงาน Multimedia CD
 • การแบ่งหน้าเนื้อหา แต่ละแบบ
 • แบบทดสอบ สร้างงานมัลติมีเดีย ซีดี

ครั้งที่ 10 สคริปต์เพิ่มเติม และ การนำไปใช้งานแต่ละด้าน

 • การใส่สคริปต์ Loading
 • การใส่สคริปต์สำหรับโปรเจคเตอร์
 • การเซฟงาน และ การ Publish งาน Flash
 • การสร้างซีดี Auto run และ การเผยแพร่งาน
 • สรุปเนื้อหาทั้งหมด และ ตอบคำถามนักเรียน