1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Autodesk 3DS MAX

3DS MAX Animation


ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน
107 เสาร์ 13 มิ.ย.-18 ก.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง

รายละเอียด

3ds Max เป็นโปรแกรม 3D ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีผู้ใช้มากที่สุดในโลก 3dsMax ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้เพิ่มประสิทธิภาพที่น่าสนใจเข้าไปอีกมากมายทั้งเรื่อง Model , Animation , Render และ FX ต่างๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อใช้ในงานโฆษณา, โทรทัศน์ , ภาพยนตร์,สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน , เกมส์ หรือ สร้างโลกเสมือนจริง

ในหลักสูตรจึงสอนตั้งแต่พื้นฐาน หลักการ และโครงสร้างงาน 3 มิติ , การขึ้นโมเดลรูปแบบต่างๆ , การปรับแต่งโมเดล , การใส่พื้นผิวต่างๆ เช่น แก้ว , โลหะ , หิน การจัดแสงรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดแสงในห้อง , การจัดแสงการแจ้ง, การจัดแสงแบบ 3 point เรียนรู้การทำ Animation และการใส่เอฟเฟ็กต์ต่างๆ เช่น ควัน , ผ้าปลิว , แสงเลเซอร์ , ระเบิด และรับฟังประสบการณ์จาก วิทยากรที่ทำงานตรงสาขา มีผลงานมากมาย

ระยะเวลา / ค่าอบรม

36 ชั่วโมง ราคา 6,500 บาท

นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 5% จากราคาปกติ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • มีสิทธิ์เรียนทวนฟรี 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

 • Intro & User Interface การสร้างวัตถุพื้นฐานต่างๆ
  • Intro 3D
  • Interface
  • ทำความเข้าใจมุมมองระหว่าง 3 มิติ และ 2 มิติ
  • การควบคุมมุมมองต่างๆ
  • การใช้คำสั่ง Select ,Move ,Rotate , Scale
  • ทำความเข้าใจ Gizmo
  • การปรับแต่งค่าหน่วยวัด และการใช้ Snap
  • การสร้าง Object รูปทรงมาตราฐาน
  • การแก้ไขรายละเอียด Object
  • ประเภทของการแสดงผล Preview
  • การ Clone Object เป็นหลายๆ ชิ้น แบบต่างๆ
  • ทำความเข้าใจแนวคิดใช้ Modify
  • การประยุกต์ใช้งานสร้างวัตถุต่างๆ
 • การแก้ไขวัตถุเบื้องต้นและสร้างวัตถุระดับ Spline 2D
  • การใช้ Array
  • การสร้าง Object ในระดับของ Spline
  • การสร้างรูปทรง 2D แบบต่างๆ
  • การแก้ไขรูปทรง 2D จาก Parameter Modifly
  • การพิมพ์ Text ข้อความ
  • การใช้ Bevel และ Extrude ร่วมกับ Spline
  • การรวม Spline หลายๆ เส้น
  • การแก้ไข Spline ขั้นสูง
  • การเชื่อมต่อ Spline ( Boolean Spline )
  • การปรับจุด Pivot (จุดอ้างอิง)
  • ทดลองสร้างโมเดลต่างๆ ด้วย Spline เช่น โลโก้ , โครงสร้าง
 • การใช้คำสั่ง Loft และ Boonlean การสร้างวัตถุ
  • การใช้กลุ่มคำสั่ง Loft
  • การใช้คำสั่ง Loft ร่วมกับ Spline
  • การปรับแต่งแก้ไขวัตถุ Loft
  • แนวคิดและการประยุกต์ใช้งาน Loft
  • การใช้คำสั่งกลุ่ม Boolean
  • แนวคิดและทำความเข้าใจวัตถุที่สร้างด้วย Boolean
  • การแก้ไข และข้อควรระวัง ใช้คำสั่ง Boolean
  • ทดลองสร้างโมเดลด้วยคำสั่ง Loft และ Boolean
  • การใช้คำสั่ง Quick Render
  • การ Save ภาพที่ Renderได้
 • การสร้างวัตถุซับซ้อนรูปทรง Freeform และการ์ตูน Charactor
  • Edit Poly 1
  • การสร้างโมเดลแบบ Sub Polygon
  • ข้อดี และแนวคิดการสร้าง โมเดล Sub Polygon
  • ส่วนประกอบต่างๆ ของโมเดล Polygon
  • คำสั่งเบื้องต้นของ Polygon เช่นการ Select , Cut , Slice , Msmooth , Tesselect
  • คำสั่งย่อยต่างๆ ของ Polygon
  • การใช้คำสั่ง MeshSmooth
  • แนวคิดและข้อควรระวังของ MeshSmooth
  • ทดลองสร้างโมเดลรูปทรง FreeForm ต่างๆ
 • การสร้างวัตถุซับซ้อนรูปทรง Freeform และการ์ตูน Charactor
  • Edit Poly 2
  • การสร้างโมเดลแบบ การ์ตูน และ Character
  • การเตรียมตัวก่อนสร้างโมเดล Character
  • แนวคิดการสร้างหุ่นในส่วนของ ร่างกาย
  • แนวคิดการสร้างหุ่นในส่วนของ มือ เท้า
  • แนวคิดการสร้างหุ่นในส่วนของ ศีรษะ
  • ข้อควรระวังสำหรับการขึ้นโมเดลแบบ Charactor
 • กล้อง Camera และ Light แสง
  • Camera Lighting 1
  • การตั้งมุมกล้องแบบต่างๆ
  • การตั้งมุมกล้อแบบใช้ Key ลัด
  • แนวคิดและการปรับแต่งมุมกล้อง สำหรับงานต่างๆ
  • การใส่ดวงไฟแบบต่างๆ
  • คุณสมบัติของไฟแต่ละประเภท
  • การปรับ Parameter ของไฟแต่ละประเภท
  • การกำหนด Shadow เงาแบบต่างๆ
  • การ Set ไฟแบบ Three Point Light
  • ทดลองจัดแสงตามโจกษ์ที่เตรียมไว้
 • กล้อง Camera และ Light แสง
  • Lighting 2
  • ทำความเข้าใจแสงแบบบรรยากาศ
  • การจัดแสงภายในอาคาร
  • การจัดแสงภายนอกอาคาร
  • แนวคิด และหลักการจำลองแสงบรรยากาศ
  • ทดลองจัดแสงตามโจกษ์ที่เตรียมไว้
 • Material และ Map รูปแบบต่างๆ
  • Material
  • แนวคิดของพื้นผิวใน 3Ds MAX
  • ทำความเข้าใจในการใส่พื้นผิวแบบต่างๆ
  • การปรับแต่งพื้นผิวโลหะ
  • การปรับแต่งพื้นผิวแก้วใส และ แก้วสี
  • การปรับแต่งพื้นผิวพลาสติก
  • การปรับแต่งพื้นผิวแบบลวดลาย และ ไล่เฉดสี Gradient
  • การปรับแต่งพื้นผิวแบบรูปภาพต่างๆ
  • การจัดเก็บพื้นผิว
  • การนำพื้นผิวจากไฟล์อื่นๆ มาใช้
  • การปรับแต่งพื้นผิวแบบขรุขระ
  • ทดลองใส่พื้นผิวลงโมเดลที่กำหนด
  • การใช้คำสั่ง UVW Map
 • Animation
  • ทำความเข้าใจเครื่องมือสำหรับทำภาพเคลื่อนไหว
  • การสร้าง Keyframe
  • ความแตกต่างของ Auto Key และ Set key
  • การปรับแต่งจำนวนเฟรมสำหรับงานประเภทต่างๆ
  • การลบ และ คัดลอก Keyframe
  • การกำหนดรูปแบบ Animation (Key Filter)
  • ทดลองสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
  • การใช้ curve editor เบื้องต้น
  • ทดลองสร้างภาพโลโก้เคลื่อนไหวสำหรับงาน TV
 • Animation
  • การใช้ Curve Editor ระดับสูง
  • การปรับแต่ง Key ด้วย Curve Editor
  • การปรับแต่ง Curve แบบต่างๆ สำหรับงานแต่ละประเภท
  • การทำ Animate ซ้ำด้วยคำสั่ง Out of Range
  • การปรับแต่งเพิ่มเติมวัตถุที่ทำ Animate ซ้ำ
  • การทำภาพเคลื่อนไหวในส่วนต่างๆ ของวัตถุ เช่น Material , color , light , Camera
  • การใช้เครื่องมือ Link Tool
  • แนวคิดการทำงานคำสั่ง Link Tool
 • Effect And Dynamic
  • การสร้าง particle แบบต่างๆ เช่น ควัน ไฟ น้ำ
  • การปรับแต่ง particle หลากหลายรูปแบบ
  • การใช้ Particle ร่วมกับ Tool Dynamic ต่างๆ
  • การใช้คำสั่ง Deflector
  • การใช้คำสั่ง Gravity
  • การใส่ Effect ใน Video Post
 • Morph , IK , Character Studio