1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Graphic Design การออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์


ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน
617 จันทร์ ถึง ศุกร์ 4-8 พ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
621 อาทิตย์ 10 พ.ค.-7 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
618 จันทร์ ถึง ศุกร์ 11-15 พ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
619 จันทร์ ถึง ศุกร์ 18-22 พ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
620 จันทร์ ถึง ศุกร์ 25-29 พ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
622 อาทิตย์ 31 พ.ค.-28 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
623 จันทร์ ถึง ศุกร์ 8-12 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
624 จันทร์ ถึง ศุกร์ 15-19 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ทีแท้จริง เริ่มต้นเรียนรู้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเชิง ธุรกิจ เช่น งานถ่ายภาพ Studio Digital , งานนำเสนอลูกค้า Presentation , ป้ายประชาสัมพันธ์ , แผ่นพับ, โปสเตอร์ตลอดจนเป็นประตูเปิดทางสู่การสร้างงานกราฟฟิกระดับสูง เช่น งานโทรทัศน์ , การตัดต่อวิดีโอ , งานสามมิติ 3D Animation ฯลฯ

หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เน้นภาคปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มเรียนรู้งาน คอมพิวเตอร์กราฟิก เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตงานตั้งแต่เริ่มต้น การออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การพิมพ์ การส่งงานตลอดจนการรับงานจริง การคิดราคา การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการทำงาน

ระยะเวลา / ค่าอบรม

ทั้งหลักสูตร 36 ชั่วโมง ราคา 5,500 บาท
เฉพาะ Photoshop 15 ชั่วโมง ราคา 2,900 บาท
เฉพาะ Illustrator 15 ชั่วโมง ราคา 2,900 บาท

นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 5% จากราคาปกติ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • มีสิทธิ์เรียนทวนฟรี 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

Graphic Design Adobe Illustrator


Adobe Illustrator CC

ความรู้เบื้องต้น Graphic Design
 • อธิบายภาพรวมของกราฟิกดีไซน์ ข้อแตกต่างของแต่ละโปรแกรม Ps ,  Ai , Id
 • ภาพ Vector กับ Raster ในงานกราฟิก
Interface
 • หน้าต่างโปรแกรม
 • การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ
การจัดการไฟล์
 • คำสั่งการจัดการไฟล์ต่างๆ เช่น New , Open , Close
 • คำสั่ง Save ไฟล์แบบต่าง ๆ Ai , PDF , ภาพ Bitmap
 • การใช้ Adobe Bridge
การวาดรูปทรงต่าง
 • เรียนรู้การสร้างรูปทรงพื้นฐาน
 • การแก้ไขวัตถุ เช่น ขนาด สี
 • การใช้ Key เสริม และลูกเล่นต่างๆ
 • การปรับมุมต่างๆ Corner
การวาดลายเส้นอิสระ
 • การวาดลายเส้นเบื้องต้น Pencil , Brush
 • การแก้ไขมุมด้วย Convert tool
 • การใช้ Pen tool + ลูกเล่นใหม่
การแก้ไขวัตถุต่างๆ
 • Selection tool , Direct tool
 • Group , isolate selection
 • Transfrom ปรับขนาดวัตถุ
 • Pathfinder รวม/ตัด วัตถุ
 • Align  จัดระเบียบวัตถุ
 • Shape Builder tool
การลงสีแบบต่างๆ
 • การลงสี Fill , Stroke
 • การผสมสีใหม่ Color
 • การใช้ Swatch
 • การใช้ Adobe Color Theme
การลงสีไล่เฉด Gradient
 • การลงสี Gradient
 • การสร้างลาย Gradient
 • เทคนิคการไล่สีแบบอื่นๆ เช่น Gradient Mesh ,  Bend
การสร้าง ลวดลาย Pattern
 • การลงสีลาย Pattern
 • การปรับแต่ง Pattern
 • การสร้างลาย Pattern
การจัดการ Layer
 • Concept การจัดการ Layer
 • การสร้าง Layer
 • การตั้งค่า Layer ต่างๆ
 • การรวม Layer
การพิมพ์ข้อความ Text
 • ปัญหาภาษาไทย กับโปรแกรมกราฟิก
 • การติดตั้ง Font
 • การพิมพ์ข้อความ
 • การแก้ไขข้อความเบื้องต้น
 • การแก้ไข Character , Paragraph
คำสั่งพิเศษที่น่าสนใจ
 • Offset Path
 • Envelope Distort
 • Live Paint
 • Image Trace
การจัดการ Fill , Stroke , Effect  (Advanced)
 • การใช้ Appearance panel
 • การเพิ่มลูกเล่น Fill , Stroke หลายๆ ชั้น
 • การใช้ Effect อย่างถูกวิธี
คำสั่ง Effect ต่างๆ
 • Effect 3D
 • Effect Distort & Transform
 • Effect Stylize
 • Effect อื่นๆ
การ Output เพื่อใช้งานต่างๆ
 • การ Save ไฟล์ ต้นฉบับ
 • การ Save ไฟล์ PDF สำหรับโรงพิมพ์
 • การ Save ไฟล์ ภาพ Bitmap สำหรับงานทั่วไป , Social Network
Workshop  Illustrator
 • การวาดการ์ตูน
 • ออกแบบโปสการ์ด
 • ออกแบบนามบัตร
 • ออกแบบโลโก้
 • ออกแบบแผ่นพับ
 • ออกแบบป้ายแบนเนอร์

Graphic Design Adobe Photoshop


Adobe Photoshop CC

ความรู้เบื้องต้นการตกแต่งภาพ
 • ทำความเข้าใจ Pixel และ Resolution
 • Concept การรีทัชภาพ
 • ตัวอย่างงานรีทัชภาพ
Interface
 • หน้าต่างโปรแกรม
 • การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ
การจัดการไฟล์ภาพ
 • การจัดการไฟล์ภาพ Open , Close , Save
 • การใช้คำสั่ง Save for Web
 • การ Save ต้นฉบับไฟล์ Photoshop
 • การ Save ฟอร์แมตภาพต่างๆ
การจัดการสีภาพ
 • ทำความเข้าใจสีภาพ CMYK , RGB
 • ทำความเข้าใจที่มาของภาพ sRGB , Adobe RGB
 • การจัดการโหมดสีภาพ
 • การใช้คำสั่งกลุ่ม Adjustment ปรับสีภาพ
การปรับขนาดภาพ
 • คำสั่ง Image size
 • คำสั่ง Canvas size
 • Crop tool
การเลือกพื้นที่
 • Marquee tool
 • Lasso tool , Polygon Lasso tool
 • Quick Selection tool , Magic ward tool
 • การยกเลิก Selection
การจัดการ Layer
 • ทำความเข้าใจ Layer
 • การสร้าง และ ลบ Layer
 • การปรับ Opacity
 • การใช้ Blend mode  : Multiply , Screen , Overlay
 • การใช้ Free Transform
 • การใช้ Smart Object
การใช้ Layer Mask
 • ทำความเข้าใจ Layer Mask
 • workshop Layer Mask แบบต่างๆ
การพิมพ์ข้อความ Text
 • ปัญหาภาษาไทย กับโปรแกรมกราฟิก
 • การติดตั้ง Font
 • การพิมพ์ข้อความ
 • การแก้ไขข้อความเบื้องต้น
 • การแก้ไข Character , Paragraph
การใช้ Shape , Path
 • การสร้าง Shape รูปทรงต่างๆ
 • การแก้ไขรูปทรง Shape
 • การสร้าง Path
 • การใช้ Vector Path
การใช้ Layer Styles
 • การสร้าง Layer Styles
 • การ Save และ Load Layer Styles  เช่น  โลหะ , แก้ว
การรีทัชภาพ Retouching
 • Stamp tool
 • Healing Brush tool
 • Patch tool
 • Dodge tool
 • Burn tool
 • Spong tool
Workshop Photoshop
 • การรวมภาพแบบต่างๆ
 • การตัดต่อภาพ
 • การแปะโลโก้สินค้า
 • การปรับสีภาพแบบต่างๆ
 • การสร้าง Banner
 • การเปลี่ยนสีเฉพาะจุด เช่น สีรถ สีเสื้อผ้า
 • การเพิ่ม Effect ภาพ
 • เทคนิคปรับภาพให้ชัดขึ้น
 • เทคนิคปรับผิวเนียน

InDesign CC

InDesign เบื้องต้น Overview 6 ชั่วโมง
 • การสร้างหน้ากระดาษ
 • การจัดการหน้ากระดาษ
 • การใส่ข้อความเบื้องต้น
 • การใส่ภาพเบื้องต้น
 • การใส่เลขที่หน้า
 • การ Output ไฟล์ PDF