1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Adobe Lightroom for Photography


ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน
34 เสาร์ 9 พ.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 1,200.- จองที่นั่ง

รายละเอียด

หลักสูตร lightroom จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจโลกของ lightroom มากขึ้น ทั้งในด้านการจัดการภาพจำนวนมาก อย่างเป็นระบบ การคัดเลือกหรือค้นหาภาพ ปรับแต่งแก้ไขแสงสีในภาพ รวมทั้งการ export ภาพออกไปใช้งานต่อในรูปแบบต่างๆ

โปรแกรม lightroom ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งกลุ่มช่างภาพและมือสมัครเล่น กล้องดิจิตอลรวมทั้งสมาทร์โฟนในปัจจุบันสามารถบันทึกภาพได้คุณภาพสูง รวมทั้งความสามารถในการบันทึกเป็น Raw ผู้ถ่ายภาพจึงมีโอกาสที่จะกลับมาปรับแต่งแสงสีของภาพได้สวยงามและหลากหลายขึ้น

ระยะเวลา / ค่าอบรม

หลักสูตร 6 ชั่วโมง ราคา 1,200 บาท

นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 5% จากราคาปกติ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
  • สามารถเรียนทบทวนได้ภายใน 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร


Lightroom overview

- ภาพรวมของโปรแกรม Adobe Lightroom
- ข้อแตกต่างระหว่าง Raw กับ Jpeg

การจัดการไฟล์ภาพ
- แนวคิดเรื่อง catalog และการ import แต่ละประเภท
- การสร้าง Metadata ขณะ import เช่น copyright ชื่อ/email/website ของ ช่างภาพ
- การแสดงภาพใน Library Module
+ Grid แสดงภาพทั้งหมด
+ Loupe แสดงทีละภาพ แสดงข้อมูลภาพ ตรวจสอบความคมชัด
+ Compare เพื่อเปรียบเทียบภาพที่มีความคล้ายคลึงกัน
+ Survey คัดเลือกภาพมากกกว่า 2 ภาพขึ้นไปเพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบภาพ
- การจัดการภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น
+ Flag and Reject
+ Rating ให้คะแนน
+ Label กำหนดแถบสีตามความต้องการของช่างภาพ
+ Key word เพื่อค้นหาภาพในภาพหลัง
- การค้นหาภาพด้วย Library Filter
- การสร้าง Collection และ Smart Collection
- การ Back up Catalog

การแก้ไขภาพ
- การปรับแต่งภาพอย่างง่ายด้วย Quick Develop
- ปรับแต่งภาพและแสงสีอย่างละเอียดใน Develop Module
- Cropping rotating
- Removing spots
- Tone and Color
- Sharpening Detail & Reducing noise
- Lens Corrections
- Adjustment brush & Gradient filter

การปรับแสงสีภาพ Adjustment
- ทำความเข้าใจ Histogram
- การแก้ไข White Balance ที่ผิดเพี้ยน
- การสร้างสรรค์ภาพด้วย White Balance
- แก้ไขภาพมืด ภาพสว่าง หรือภาพที่มีค่าความเปรียบต่างของแสงมาก
- การแปลงภาพเป็นขาวดำ
- เปลี่ยนสีภาพเฉพาะส่วน
- เพิ่มความสดใส ความคมชัด ลด Noise ที่เกิดจาก iso สูง
- แก้ไขความบิดเบือนที่เกิดจากเลนส์ เช่น ขอบม่วง ขอบเขียว ภาพบวม
- ปรับแต่งภาพจำนวนมาก
- การสร้างและการติดตั้ง preset
- การซ่อมภาพด้วย Spot Removing
- การใช้งาน Gradient Filter เช่น เพิ่มท้องฟ้าให้เข้ม เปลี่ยนเฉดสีท้องฟ้า ฯลฯ
- การใช้ Adjustment Brush ระบายแก้ไขภาพเฉพาะส่วน และการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ