1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

เรียนรู้เคล็ดลับการสร้างงานกราฟฟิกที่ง่าย และเจาะลึก สามารถนำไปใช้งานได้จริง

หลักสูตรของ iDesign ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 8 ปี โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนกราฟิก เรียนรู้งานกราฟิกได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น และ ใช้เวลาในการเรียนรู้น้อยลง

Read more...

iDesign ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรพิเศษกับหน่วยงานราชการ

โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ไอดีไซน์ภูมิใจกับคุณภาพ และมาตราฐานการสอน  ที่ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการคลัง เป็น ปีที่ 9 ติดต่อกัน ให้อบรมตัวแทนเจ้าหน้าที่ราชการ จากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

Read more...

Q&A ทำไมเลือกเรียน ไอดีไซน์

หลักสูตรของไอดีไซน์ทุกหลักสูตร พัฒนาจากประสบการณ์การทำงานจริงของทีมอาจารย์ ที่ผ่านสายงานแต่ละด้านโดยตรง ทำให้เนื้อหาทุกหลักสูตรเข้มข้น เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง จุดแข็งของไอดีไซน์ คือ “แนวทางการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ และอัดแน่นด้วยคุณภาพ”

Read more...

ดูงานโมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.

วันที่ 15 และ 26 สิงหาคม 2554 กระทรวงการคลัง ร่วมกัน iDesign.ac.th พาผู้อบรม เยี่ยมดูงานสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท. โดยมีเจ้าหน้าที่พาเยี่ยมชมการทำงาน และบรรยายให้ความรู้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

Read more...

iDesign จัดอบรมเป็นกลุ่ม และนอกสถานที่

ไอดีไซน์รับจัดหลักสูตร สำหรับหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชน ทั้งที่เรียนแบบเป็นกลุ่ม และนอกสถานที่ เหมาะสำหรับผู้เรียน 5 – 20 คน โดยสามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน และความต้องการ

Read more...