1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

PHP&MySQL การเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น

PHP mySQL


ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน
107 จันทร์ ถึง ศุกร์ 28 ม.ค.-1 ก.พ. 10.00-17.00 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง
108 อาทิตย์ 3 ก.พ.-3 มี.ค. 10.00-17.00 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง

รายละเอียด

เข้าใจหลักการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น พร้อมตัวอย่างการสร้างโปรแกรมยอดนิยมต่างๆ เช่น Web Board, Guest Book, ตระกร้าสินค้าเพื่อให้เกิดทักษะการเขียนโปรแกรม และสามารถนำไปประยุกต์ให้กับโปรแกรมต่างๆได้อีกมากมาย ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิค และ การเขียนภาษา PHP 5.3 ซึ่งเป็นภาษา Server Side Programming ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยในหลักสูตรนี้จะจัดสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเลย หรือ ผู้ที่เขียนโปรแกรมได้แล้ว แต่ต้องการโปรแกรมช่วยเหลือที่สามารถทำให้การเขียนโปรแกรมรวดเร็วยิ่งขึ้น… เพราะหลักสูตรเป็นการเขียนภาษา PHP ด้วย Dreamweaver CS6 ซึ่งเป็นมาตรฐาน ของโปรแกรมเขียนเว็บเพจ HTML ที่เพิ่มความสามารถใหม่ในการเขียนภาษา PHP และติดต่อกับ ฐานข้อมูล MySQL

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3 ช.ม. จำนวน 10 ครั้ง

ค่าอบรม

30 ชั่วโมง ราคา 6,500 บาท

นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 5% จากราคาปกติ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้งงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • มีสิทธิ์เรียนทวนฟรี 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

ครั้งที่ 1 พื้นฐานภาษา PHP

 • การทำงานของเว็บแอพฟลิเคชั่น
 • การติดตั้ง xampp เพื่อจำลองเครื่องเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • การกำหนดหมายเหตุ
 • การสร้างและใช้งานตัวแปร

ครั้งที่ 2 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP 1

 • คำสั่งการคำนวนและนิพจน์ต่าง ๆ
 • คำสั่งการเปรียบเทียบ
 • คำสั่งทางเลือก if…else, if…else if…else, switch…case

ครั้งที่ 3 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP 2

 • คำสั่งทำงานซ้ำ for loop และ while loop
 • การสร้างและใช้งานตัวแปรชุด (Array)
 • การสร้างและใช้งาน function
 • ขอบเขตการใช้งานตัวแปร

ครั้งที่ 4 การจัดการแบบฟอร์มและส่งอีเมล

 • การสร้างและรับค่าจากแบบฟอร์ม
 • การอัพโหลดไฟล์
 • การส่งอีเมลด้วย PHPMailer

ครั้งที่ 5 พื้นฐาน MySql และคำสั่งภาษา SQL

 • การทำงานและการออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • พึ้นฐานการใช้งาน MySql
 • การเพิ่มข้อมูล
 • การเลือกข้อมูล
 • การแก้ไขข้อมูล
 • การลบข้อมูล

ครั้งที่ 6 การทำงานร่วมกันระหว่าง PHP และ MySql

 • การแสดงข้อมูลจาก MySql
 • การแบ่งข้อมูลออกเป็นหลาย ๆ หน้า (Paging)
 • การสร้างเพจเพื่อเพิ่ม แก้ไขและลบข้อมูลจากฐานข้อมูล

ครั้งที่ 7 ระบบสมาชิก

 • การสมัครสมาชิก
 • การล็อคอินเข้าระบบ
 • การออกจากระบบ
 • การแจ้งรหัสผ่านเมื่อผู้ใช้ลืม
 • การเปลี่ยนรหัสผ่าน

ครั้งที่ 8 การสร้างระบบอีคอมเมิร์ช

 • การแสดงหน้าสินค้า (Catalog)
 • การแสดงและเพิ่มความคิดเห็นของสินค้า
 • การแสดงรายการสินค้าแนะนำและสินค้าขายดี
 • การค้นหาสินค้า

ครั้งที่ 9 การจัดการตระกร้าสินค้า

 • การเลือกของใส่ตะกร้าสินค้า
 • การเพิ่ม แก้ไขจำนวนและลบสินค้าในตระกร้าสินค้า
 • การจัดการรายการสั่งซื้อสินค้า
 • การส่งอีเมลเพื่อยืนยันการสั่งสินค้า

ครั้งที่ 10 การจัดการรายการสั่งซื้อสินค้า

 • การนำฐานข้อมูลขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์
 • การอัพโหลดเว็บขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์