• สอนคอมพิวเตอร์กราฟิก
    เรียนรู้แบบมืออาชีพ

    แนะนำโรงเรียน
  • หลักสูตรใหม่ พร้อมใบประกาศนียบัตร
    โดยกระทรวงศึกษาธิการ

    ตารางเรียน

โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ (ราชเทวี)
ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

iDesign.ac.th โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ เดิมชื่อว่า Comart.ac.th โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและศิลปะ สาขารัชโยธิน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2545 โดย อ.โทวิทูร และ อ.ตรีชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐวณิช เป็นผู้เริ่มต้นพัฒนาหลักสูตร สอนคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานออกแบบกราฟิค ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ตรง เช่น หลักสูตร Graphic Design, Flash Multimedia จนได้ทำให้ Comart เป็นที่ยอมรับขอบผู้เรียนจำนวนมากๆ และได้รับคำแนะนำต่อเนื่องมาเรื่อยๆ จนต้องขยายสาขาเพื่อรองรับนักเรียนที่มากขึ้น

เพิ่มเติม

หลักสูตร สอนสดที่โรงเรียน

มีห้องเรียน พร้อมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนทุกคน

ความคิดเห็นนักเรียน

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนกราฟิกที่ได้รับใบอนุญาตกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้อง พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานรัฐบาล และเอกชนได้

ใบประกาศ โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เรียนได้รับใบประกาศ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้อง สำหรับนำไปสมัครงาน เปลี่ยนตำแหน่ง รับรองวุฒิการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ ได้

ดำเนินการสอน 15 ปี

หลักสูตรของ iDesign ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 15 ปี โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนกราฟิก เรียนรู้งานกราฟิกได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น และ ใช้เวลาในการเรียนรู้น้อยลง