Adobe Illustrator CC


Graphic Design

โปรแกรม Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมวาดภาพที่ใช้งานง่าย และสะดวก มีเครื่องมือที่ช่วยออกแบบงานกราฟิกระดับมืออาชีพ ทั้ง Pen Tool สำหรับภาพที่มีความละเอียดสูง และ Brush ที่เหมาะกับภาพ Drawing ลายการ์ตูน พร้อมทั้ง Effect อีกมากมาย เหมาะสำหรับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, การวาดรูป, การสร้างโลโก้, การออกแบบการ์ด, การออกแบบโปสเตอร์ และสามารถประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ได้อีกมากมาย

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
622 อาทิตย์ 12 และ 19 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
620 จันทร์ ถึง อังคาร 13-14 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
623 จันทร์ ถึง อังคาร 20-21 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
626 อาทิตย์ 2 และ 9 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
624 จันทร์ ถึง อังคาร 3-4 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
625 จันทร์ ถึง อังคาร 17-18 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
627 จันทร์ ถึง อังคาร 24-25 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • Illustrator 15 ชั่วโมง ราคา 2,900 บาท (จากราคาปกติ 3,500 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • มีสิทธิ์เรียนทวนฟรี 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2019
ความรู้เบื้องต้น Graphic Design
 • อธิบายภาพรวมของกราฟิกดีไซน์ ข้อแตกต่างของแต่ละโปรแกรม Ps , Ai , Id
 • ภาพ Vector กับ Raster ในงานกราฟิก
Interface
 • หน้าต่างโปรแกรม
 • การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ
การจัดการไฟล์
 • คำสั่งการจัดการไฟล์ต่างๆ เช่น New , Open , Close
 • คำสั่ง Save ไฟล์แบบต่าง ๆ Ai , PDF , ภาพ Bitmap
 • การใช้ Adobe Bridge
การวาดรูปทรงต่าง
 • เรียนรู้การสร้างรูปทรงพื้นฐาน
 • การแก้ไขวัตถุ เช่น ขนาด สี
 • การใช้ Key เสริม และลูกเล่นต่างๆ
 • การปรับมุมต่างๆ Corner
การวาดลายเส้นอิสระ
 • การวาดลายเส้นเบื้องต้น Pencil , Brush
 • การแก้ไขมุมด้วย Convert tool
 • การใช้ Pen tool + ลูกเล่นใหม่
การแก้ไขวัตถุต่างๆ
 • Selection tool , Direct tool
 • Group , isolate selection
 • Transfrom ปรับขนาดวัตถุ
 • Pathfinder รวม/ตัด วัตถุ
 • Align จัดระเบียบวัตถุ
 • Shape Builder tool
การลงสีแบบต่างๆ
 • การลงสี Fill , Stroke
 • การผสมสีใหม่ Color
 • การใช้ Swatch
 • การใช้ Adobe Color Theme
การลงสีไล่เฉด Gradient
 • การลงสี Gradient
 • การสร้างลาย Gradient
 • เทคนิคการไล่สีแบบอื่นๆ เช่น Gradient Mesh , Bend
การสร้าง ลวดลาย Pattern
 • การลงสีลาย Pattern
 • การปรับแต่ง Pattern
 • การสร้างลาย Pattern
การจัดการ Layer
 • Concept การจัดการ Layer
 • การสร้าง Layer
 • การตั้งค่า Layer ต่างๆ
 • การรวม Layer
การพิมพ์ข้อความ Text
 • ปัญหาภาษาไทย กับโปรแกรมกราฟิก
 • การติดตั้ง Font
 • การพิมพ์ข้อความ
 • การแก้ไขข้อความเบื้องต้น
 • การแก้ไข Character , Paragraph
คำสั่งพิเศษที่น่าสนใจ
 • Offset Path
 • Envelope Distort
 • Live Paint
 • Image Trace
การจัดการ Fill , Stroke , Effect (Advanced)
 • การใช้ Appearance panel
 • การเพิ่มลูกเล่น Fill , Stroke หลายๆ ชั้น
 • การใช้ Effect อย่างถูกวิธี
คำสั่ง Effect ต่างๆ
 • Effect 3D
 • Effect Distort & Transform
 • Effect Stylize
 • Effect อื่นๆ
การ Output เพื่อใช้งานต่างๆ
 • การ Save ไฟล์ ต้นฉบับ
 • การ Save ไฟล์ PDF สำหรับโรงพิมพ์
 • การ Save ไฟล์ ภาพ Bitmap สำหรับงานทั่วไป , Social Network
Workshop Illustrator
 • การวาดการ์ตูน
 • ออกแบบโปสการ์ด
 • ออกแบบนามบัตร
 • ออกแบบโลโก้
 • ออกแบบแผ่นพับ
 • ออกแบบป้ายแบนเนอร์