Adobe Illustrator - Online


Graphic Design

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ทีแท้จริง เริ่มต้นเรียนรู้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเชิง ธุรกิจ เช่น งานถ่ายภาพ Studio Digital , งานนำเสนอลูกค้า Presentation , ป้ายประชาสัมพันธ์ , แผ่นพับ, โปสเตอร์ตลอดจนเป็นประตูเปิดทางสู่การสร้างงานกราฟฟิกระดับสูง เช่น งานโทรทัศน์ , การตัดต่อวิดีโอ , งานสามมิติ 3D Animation ฯลฯ

หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เน้นภาคปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มเรียนรู้งาน คอมพิวเตอร์กราฟิก เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตงานตั้งแต่เริ่มต้น การออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การพิมพ์ การส่งงานตลอดจนการรับงานจริง การคิดราคา การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการทำงาน

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 เรียนออนไลน์ 1-30 มิ.ย. 63 เรียนออนไลน์ 1,900.- จองที่นั่ง

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • ทั้งหลักสูตร 137 นาที ราคา 1,900 บาท (จากราคาปกติ 3,500 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

สิทธิพิเศษ

 • ติดตามไลฟ์สดการทำงานจากโปรเจ็คจริงของอาจารย์ และตอบข้อซักถามทุกอาทิตย์
 • เรียนทบทวนได้ไม่จำกัด เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

วิธีการเรียนหลักสูตร Adobe Illustrator

 • เรียนผ่านกลุ่ม Private group ใน Facebook โดยหลังจากชำระค่าอบรมเรียบร้อย โรงเรียนจะส่งลิงก์ให้เข้าร่วมกลุ่ม โดยใส่ชื่อและนามสกุล ผู้เรียนจะเห็นคลิปทั้งหมด
 • จะมีการไลฟ์ตอบข้อซักถามทุกอาทิตย์

เนื้อหาหลักสูตร

โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2019
 • อธิบายภาพรวมของโปรแกรม Adobe Illustrator
 • อธิบาย Workspace
 • Interface โปรแกรม
 • อธิบายรายละเอียดต่างๆ ของการสร้างเอกสารใหม่
 • การแก้ไขรูปทรงเบื้องต้น เช่น ย่อ ขยาย หมุน Copy
 • คำสั่งพื้นฐาน เช่น การ Zoom, การใช้ Hand Tool
Shape & Color
 • การสร้างรูปทรงพื้นฐาน
 • การแก้ไขสีด้วย Color, Color Guide, Swatch
 • การ Group และการแก้ไขวัตถุใน Group
 • Workshop วาดกล้องถ่ายรูป
Shape Builder
 • การสร้างกราฟิกที่มีความซับซ้อนขึ้น ด้วยเครื่องมือ Shape Builder
 • จัดระเบียบวัตถุให้เป็นระเบียบด้วย Align
 • Workshop วาด Smart Phone
Knife Tool, Reflect Tool
 • การตัดวัตถุด้วย Knife Tool
 • การสลับด้านวัตถุให้สมดุลกันด้วย Reflect Tool
 • Workshop วาดนกและหน้าการ์ตูน
Save and Export
 • อธิบายการ Save และการ Export ไฟล์ให้เหมาะสมกับงานในประเภทต่างๆ
Add Anchor Point, Rotate Tool
 • การเพิ่มจุด (Anchor Point) เพื่อให้เกิดรูปทรงใหม่ ๆ
 • การแก้ไขโครงสร้างด้วย Direct Selection Tool
 • การหมุนวัตถุโดยกำหนดองศาด้วย Rotate Tool
Pathfinder & Shape Builder
 • นำรูปทรงพื้นฐานมาตัดต่อให้เกิดดีไซน์ใหม่ๆ ด้วยเครื่องมือ Pathfinder และ Shape Builder
 • การนำภาพถ่ายเข้ามาใช้งาน ด้วยคำสั่ง Place
 • การครอปภาพด้วย Clipping Mask
 • การเซฟ PDF และ Package File เพื่อส่งต่อฝ่ายผลิต หรือเพื่อนร่วมงานในกระบวนการพิมพ์
 • Workshop ออกแบบ Ads.
Stroke
 • อธิบายรายละเอียดของเครื่องมือ Stroke
 • การเชื่อมจุดด้วยคำสั่ง Join
 • การเปลี่ยนเส้นเป็นรูปทรง
 • Workshop ออกแบบโลโก้
Artboard
 • การทำงานมากกว่าหนึ่ง Artboard
 • การเพิ่ม/ลดจำนวน และการแก้ไข Artboard
 • การนำไฟล์โลโก้ที่เตรียมไว้มาสร้างเป็น Artwork ใหม่
 • Workshop การสร้าง Branding
การติดตั้ง Font และการแก้ปัญหาวรรณยุกต์จมในภาษาไทย
 • การติดตั้ง Font และการแก้ปัญหาวรรณยุกต์จมในภาษาไทย
 • การปรับแต่ง Font ด้วยเครื่องมือ Character
Create Outline
 • การเปลี่ยนตัวอักษรเป็นรูปทรง เพื่อดีไซน์โลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ต่างๆ
 • การพิมพ์ข้อความลงบนเส้น
 • การพิมพ์ข้อความลงบนเส้น ด้วย Type on a path tool ใช้บ่อยในงานออกแบบตราสัญลักษณ์ที่มีตัวอักษรล้อมรอบ
Brush
 • การใช้งาน Brush
 • การสร้างหัวแปรง
 • ข้อแตกต่างของ Brush ประเภทต่างๆ
Image Trace
 • เปลี่ยนภาพถ่ายหรือภาพวาด (Raster) เป็น Vector ด้วยคำสั่ง Image Trace
การสร้าง Pattern
 • การออกแบบลวดลายและสร้างเป็น Pattern เพื่อเก็บไว้ใช้งานซ้ำๆ
 • การแก้ไข Pattern
 • การเพิ่ม Fill ด้วย Apperance
เทคนิคการไล่เฉดสี
 • เทคนิคไล่เฉดสีด้วย Gradient Tool
 • เทคนิคไล่เฉดสีด้วย Mesh Tool
 • เทคนิคการใช้ Blend Tool
  • การไล่เฉดสีด้วยวัตถุหลายชิ้น
  • การเบลนด์เส้นเข้าหากัน
  • การกำหนดจำนวนวัตถุและการแก้ไข
Pen Tool & Live Paint
 • ฝึกควบคุมเครื่องมือ Pen Tool
 • การเทสีลงในช่องว่างด้วย Live Paint Bucket
 • เทคนิคการสร้างหัวแปรงเพื่อวาดขนตา และเส้นผม
 • การจัดการ Layer เพื่อสะดวกในการแก้ไข
 • Workshop ดราฟท์โลโก้
 • Workshop ดราฟท์ภาพถ่าย
 • Workshop ดราฟท์ภาพบุคคล (Vector Portrait)
สรุปเครื่องมือต่างๆ
 • สรุปเครื่องมือทั้งหมดที่ได้เรียนมา