Adobe Photoshop CC


Graphic Design

โปรแกรมตกแต่งภาพระดับมืออาชีพ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เรียนรู้เนื้อหาการ Retouch ตกแต่งภาพรูปแบบต่างๆ, การสร้างภาพ Special Effect การปรับสีภาพ, การสร้างลวดลาย Texture, การสร้างภาพเพื่องานสิ่งพิมพ์, สื่อโซเชียลมีเดีย, โทรทัศน์ และ Presentation

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
619 พุธ - พฤหัส 1-2 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
621 อาทิตย์ 5 และ 12 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
620 พุธ - พฤหัส 15-16 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
623 พุธ - พฤหัส 22-23 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
622 อาทิตย์ 26 ก.ค. และ 2 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
624 พุธ - พฤหัส 5-6 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
626 อาทิตย์ 16 และ 23 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
625 พุธ - พฤหัส 19-20 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
627 พุธ - พฤหัส 26-27 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • Photoshop 15 ชั่วโมง ราคา 2,900 บาท (จากราคาปกติ 3,500 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • มีสิทธิ์เรียนทวนฟรี 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2019
ความรู้เบื้องต้นการตกแต่งภาพ
 • ทำความเข้าใจ Pixel และ Resolution
 • Concept การรีทัชภาพ
 • ตัวอย่างงานรีทัชภาพ
Interface
 • หน้าต่างโปรแกรม
 • การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ
การจัดการไฟล์ภาพ
 • การจัดการไฟล์ภาพ Open , Close , Save
 • การใช้คำสั่ง Save for Web
 • การ Save ต้นฉบับไฟล์ Photoshop
 • การ Save ฟอร์แมตภาพต่างๆ
การจัดการสีภาพ
 • ทำความเข้าใจสีภาพ CMYK , RGB
 • ทำความเข้าใจที่มาของภาพ sRGB , Adobe RGB
 • การจัดการโหมดสีภาพ
 • การใช้คำสั่งกลุ่ม Adjustment ปรับสีภาพ
การปรับขนาดภาพ
 • คำสั่ง Image size
 • คำสั่ง Canvas size
 • Crop tool
การเลือกพื้นที่
 • Marquee tool
 • Lasso tool , Polygon Lasso tool
 • Quick Selection tool , Magic ward tool
 • การยกเลิก Selection
การจัดการ Layer
 • ทำความเข้าใจ Layer
 • การสร้าง และ ลบ Layer
 • การปรับ Opacity
 • การใช้ Blend mode : Multiply , Screen , Overlay
 • การใช้ Free Transform
 • การใช้ Smart Object
การใช้ Layer Mask
 • ทำความเข้าใจ Layer Mask
 • workshop Layer Mask แบบต่างๆ
การพิมพ์ข้อความ Text
 • ปัญหาภาษาไทย กับโปรแกรมกราฟิก
 • การติดตั้ง Font
 • การพิมพ์ข้อความ
 • การแก้ไขข้อความเบื้องต้น
 • การแก้ไข Character , Paragraph
การใช้ Shape , Path
 • การสร้าง Shape รูปทรงต่างๆ
 • การแก้ไขรูปทรง Shape
 • การสร้าง Path
 • การใช้ Vector Path
การใช้ Layer Styles
 • การสร้าง Layer Styles
 • การ Save และ Load Layer Styles เช่น โลหะ , แก้ว
การรีทัชภาพ Retouching
 • Stamp tool
 • Healing Brush tool
 • Patch tool
 • Dodge tool
 • Burn tool
 • Spong tool
Workshop Photoshop
 • การรวมภาพแบบต่างๆ
 • การตัดต่อภาพ
 • การแปะโลโก้สินค้า
 • การปรับสีภาพแบบต่างๆ
 • การสร้าง Banner
 • การเปลี่ยนสีเฉพาะจุด เช่น สีรถ สีเสื้อผ้า
 • การเพิ่ม Effect ภาพ
 • เทคนิคปรับภาพให้ชัดขึ้น
 • เทคนิคปรับผิวเนียน