Graphic Design สื่อโฆษณาออนไลน์


Graphic Design

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ทีแท้จริง เริ่มต้นเรียนรู้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเชิง ธุรกิจ เช่น งานถ่ายภาพ Studio Digital , งานนำเสนอลูกค้า Presentation , ป้ายประชาสัมพันธ์ , แผ่นพับ, โปสเตอร์ตลอดจนเป็นประตูเปิดทางสู่การสร้างงานกราฟฟิกระดับสูง เช่น งานโทรทัศน์ , การตัดต่อวิดีโอ , งานสามมิติ 3D Animation ฯลฯ

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
12 พฤหัส-ศุกร์ 9-10 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
10 เสาร์ 25 ก.ค. และ 1 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • ทั้งหลักสูตร 14 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท (จากราคาปกติ 4,000 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • มีสิทธิ์เรียนทวนฟรี 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

 • Introduction to Graphic Design ในสื่อ Social ต่าง ๆ
 • ภาพรวมการทำงานของโปรแกรม Illustrator และ Photoshop
 • แนะนำระบบ Color Management System (CMS) แบบง่ายๆ ทำให้สีตรงกันทุกหน้าจอ
 • ขั้นตอนการออกแบบสื่อ Social Media
 • การเตรียมข้อมูล เนื้อหา รูป ฟอนต์
 • การใช้งาน Illustrator เบื้องต้น
 • การจัดวางวัตถุ Illustrator / สูตรการจัดเลย์เอาท์ เช่น เครื่องสำอาง / อาหาร / สินค้าทั่วไป
 • การจัดการสี และคุมโทนสีของงาน / เลือกสีง่ายๆ ด้วย Canvas Color
 • การใช้ไฟล์ภาพถ่ายใน Illustrator
 • การ Save งานต้นฉบับ
 • การ Save ไฟล์เพื่อสื่อต่างๆ
 • การเตรียมข้อมูล เนื้อหา รูป ฟอนต์
 • Trend การออกแบบสื่อโฆษณา 2019-2020
Graphic Design for media 1 Graphic Design for media 2
 • อธิบายภาพรวมกราฟิกที่ใช้ Photoshop เป็นหลัก
 • การใช้ Photoshop เบื้องต้น
 • การเตรียมไฟล์ภาพต่าง ๆ เช่น ไฟล์โลโก้ ภาพสินค้า ภาพประกอบ
 • การสร้าง Background ด้วยเทคนิคต่าง ๆ
 • การใช้งาน Layer
 • การใส่ภาพกราฟิก ใน Photoshop
 • การใส่ข้อความ
 • การใส่ลูกเล่น Effect
 • เทคนิคการเพิ่มลูกเล่นให้งานสวยมากขึ้น
 • การลบพื้นหลังแบบต่าง ๆ
 • การ Save งานต้นฉบับ
 • การ Save ไฟล์เพื่อสื่อต่าง ๆ
 • ถามตอบข้อสงสัยต่าง ๆ
Sample Graphic Design Day 2 Sample Graphic Design Day 2