ตารางเรียน

Graphic Design (Illustrator + Photoshop + Indesign CC) (36 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
622 อาทิตย์ 12 ก.ค.-9 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
620 จันทร์ ถึง ศุกร์ 13-17 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
623 จันทร์ ถึง ศุกร์ 20-24 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
626 อาทิตย์ 2-30 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
624 จันทร์ ถึง ศุกร์ 3-7 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
625 จันทร์ ถึง ศุกร์ 17-21 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
627 จันทร์ ถึง ศุกร์ 24-28 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
Adobe Illustrator CC (15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
622 อาทิตย์ 12 และ 19 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
620 จันทร์ ถึง อังคาร 13-14 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
623 จันทร์ ถึง อังคาร 20-21 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
626 อาทิตย์ 2 และ 9 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
624 จันทร์ ถึง อังคาร 3-4 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
625 จันทร์ ถึง อังคาร 17-18 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
627 จันทร์ ถึง อังคาร 24-25 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe Photoshop CC (15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
619 พุธ - พฤหัส 1-2 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
621 อาทิตย์ 5 และ 12 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
620 พุธ - พฤหัส 15-16 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
623 พุธ - พฤหัส 22-23 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
622 อาทิตย์ 26 ก.ค. และ 2 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
624 พุธ - พฤหัส 5-6 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
626 อาทิตย์ 16 และ 23 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
625 พุธ - พฤหัส 19-20 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
627 พุธ - พฤหัส 26-27 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe InDesign CC (18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
142 จันทร์,อังคาร,พุธ 20-22 ก.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
141 เสาร์ 8-22 ส.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Graphic Design สื่อโฆษณาออนไลน์ (14 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
12 พฤหัส-ศุกร์ 9-10 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
10 เสาร์ 25 ก.ค. และ 1 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
WebDesign CC - Responsive Support การออกแบบเว็บไซต์ (30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
247 เสาร์ 1-29 ส.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,000.- จองที่นั่ง
248 จันทร์ ถึง ศุกร์ 17-21 ส.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,000.- จองที่นั่ง
Dreamweaver CC - Responsive Support (24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
247 เสาร์ 8-29 ส.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
248 อังคาร ถึง ศุกร์ 18-21 ส.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress (18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
54 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 8-10 ก.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 3,500.- จองที่นั่ง
51 อาทิตย์ 12-26 ก.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 3,500.- จองที่นั่ง
PHP & MySQL การเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น (30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
113 อาทิตย์ 2-30 ส.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 6,500.- จองที่นั่ง
Adobe Animate CC (Flash CC) (30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
148 จันทร์ ถึง ศุกร์ 4-7 ส.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 5,000.- จองที่นั่ง
3Ds Max สร้างงานสามมิติและแอนิเมชั่น (36 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
107 เสาร์ 1 ส.ค. - 5 ก.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง
After Effect CC (24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
80 อังคาร ถึง ศุกร์ 21-24 ก.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
82 เสาร์ 8-29 ส.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
Adobe Premiere Pro CC ตัดต่อวีดีโอ (18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
79 เสาร์ 18 ก.ค. - 1 ส.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
80 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 5-7 ส.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
Adobe Lightroom for Photography (6 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
34 เสาร์ 25 ก.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 900.- จองที่นั่ง
Adobe Illustrator (137 นาที)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 เรียนออนไลน์ 1-30 มิ.ย. 63 เรียนออนไลน์ 1,900.- จองที่นั่ง
Adobe Photoshop (191 นาที)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 เรียนออนไลน์ 1-30 มิ.ย. 63 เรียนออนไลน์ 1,900.- จองที่นั่ง
Lightroom Classic (115 นาที)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
4 เรียนออนไลน์ 1-30 มิ.ย. 63 เรียนออนไลน์ 490.- จองที่นั่ง
Lightroom CC for Mobile (75 นาที)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 เรียนออนไลน์ 1-30 มิ.ย. 63 เรียนออนไลน์ 490.- จองที่นั่ง
KineMaster ตัดต่อวีดีโอบนมือถือและแท็บเล็ต (49 นาที)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 เรียนออนไลน์ 1-30 มิ.ย. 63 เรียนออนไลน์ 129.- จองที่นั่ง
การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม
โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี
INTELLIGENT DESIGN RATCHATHEWI

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 208-226-4999

กรุณาส่งรูปใบ Pay in มายืนยันผ่านทาง
  1. E-mail : info@idesign.ac.th หรือ
  2. Line : @idesign (มีเครื่องหมาย @ ด้านหน้าด้วย) หรือ
  3. Fax : 02-245-0484