สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress


Wordpress

สร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วด้วย Wordpress ระบบ CMS ที่ได้ความนิยมมากที่สุด โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถนำมาสร้างเว็บไซต์หลายประเภท เช่น Web Blog, E-Commerce เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ ได้ตามที่ต้องการ โดยในหลักสูตรจะสอนการใช้งานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงสามารถปรับแต่งและเพิ่มเติมการทำงานต่าง ๆ

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
54 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 8-10 ก.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 3,500.- จองที่นั่ง
51 อาทิตย์ 12-26 ก.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 3,500.- จองที่นั่ง

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • หลักสูตร 18 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท (จากราคาปกติ 4,500 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • มีสิทธิ์เรียนทวนฟรี 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

พื้นฐานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น
 • ประเภทของเว็บแอปพลิเคชั่น
 • การทำงานของเว็บแอปพลิเคชั่น
พื้นฐาน Wordpress
 • แนะนำ Wordpressความต้องการระบบ
 • ความต้องการระบบสำหรับติดตั้ง Wordpress
 • ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ Wordpress
การติดตั้ง Wordpress
 • การดาวน์โหลด Wordpress
 • การติดตั้ง Wordpress
ส่วนประกอบต่าง ๆ
 • โครงสร้างของ Theme ใน Wordpress
 • การปรับแต่งด้วย Editor
 • การปรับแต่งด้วย Chrome Browser
การจัดการ Themes
 • การวาดลายเส้นเบื้องต้น Pencil , Brush
 • การแก้ไขมุมด้วย Convert tool
 • การใช้ Pen tool + ลูกเล่นใหม่
การจัดการมัลติมีเดียต่าง ๆ
 • การเพิ่มรูปภาพ
 • การจัดการรูปภาพ
 • การเพิ่มไฟล์วีดีโอและไฟล์เสียง
 • การจัดการคลังมัลติมีเดีย
การสร้าง Posts
 • การเพิ่ม Categories
 • การเพิ่ม Tag
 • การเพิ่ม Posts ใหม่
 • การจัดการ Posts
การสร้าง Pages
 • การเพิ่ม Pages
 • การจัดการ Pages
 • การจัดการเมนู
การเพิ่ม Plug-ins
 • การดาวน์โหลดและติดตั้ง Plug-ins
 • การจัดการ Plug-ins
 • Plug-ins ยอดนิยม
การจัดการ Widget
 • การเพิ่ม Widget
 • การติดตั้ง Widget ใหม่
การสร้างเว็บนิตยสาร Magazine
 • โครงสร้างเว็บไซต์นิตยสาร
 • ตัวอย่างจากเว็บไซต์รวมข่าวต่างๆ
 • การเลือกใช้ธีมนิตยสาร
การใช้ธีม Astra WP
 • ติดตั้งธีม
 • ปรับแต่งค่าธีมเบื้องต้น
การเพิ่มเนื้อหาข่าว
 • การจัดหมวดหมู่เนื้อหา
 • การเตรียมรูปภาพ
 • การเพิ่มเนื้อหา
 • การใช้ Wordpress Editor
การสร้างหน้า Homepage
 • การใส่ Slide Show
 • การเพิ่มแบนเนอร์
 • การใช้งาน ShortCode
การเพิ่มข่าวในหน้าแรก
 • แนะนำปลั๊กอิน Post Grid
 • การจัดวางข่าวสาร
การเลือกเนื้อหาในหน้าแรก
 • เลือกเนื้อหาเฉพาะหมวดหมู่
 • การแสดงเนื้อหาแต่ละแบบ
การใช้งาน WooCommerce
 • การติดตั้ง WooCommerce
 • การเพิ่มรายการสินค้า
 • การจัดการรายการสั่งซื้อสินค้า
 • การจัดการวิธีการชำระเงิน
 • การสร้างหน้ายืนยันชำระเงิน
การนำ Wordpress ติดตั้งบน Server
 • การ Backup และ Restore ฐานข้อมูล
 • การ Upload ไฟล์ต่าง ๆ ไปยัง Server